ที่ รายการ Hits
1 Academic Search Ultimate (EBSCOhost) 11
2 Access Emergency Medicine 12
3 Access Medicine 29
4 Best Practice 20
5 BioMed Central (Open access database) 13
6 BMJ Journals Online 14
7 Clinical Evidence 11
8 Clinical Key 28
9 The Cochrane Library 14
10 DOAJ (Directory of Open Access Journal) 6
11 EndNote Web 7
12 Free Medical Journals (Open access journal) 7
13 Hindawi Publishing Corporation (Open access journal) 7
14 The JAMA Network 6
15 Journal Citation Reports (JCR) 19
16 Karger Onlines Journal 20
17 MEDLINE (Ovid) 1950 - 7
18 MedlinePlus (Open access database) 7
19 Nature Publishing Group 7
20 Ovid (Prince of Songkla University) 20
21 Oxford Journals (Medicine & Health) 38
22 ProQuest Nursing & Allied Health Source 15
23 PSU Knowledge Bank 29
24 PubMed (Open access database) 37
25 PubMed Central (PMC) (Open access journal) 12
26 Science Direct 11
27 SCOPUS 14
28 SpringerLink 10
29 Thieme E- journals 10
30 Union Catalog of Thailand 12
31 UpToDate 37
32 Wiley Online Library 12
33 ข้อมูลภาคใต้ 19
34 คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย 10
35 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online 56
36 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย ไทย(ThaiLIS) 18