ที่ รายการ Hits
1 Academic Search Ultimate (EBSCOhost) 280
2 Access Emergency Medicine 167
3 Access Medicine 350
4 AMBOSS (Subscribed 550 accounts only : Individual Login) 113
5 APA PsycINFO 2
6 Best Practice 186
7 BioMed Central (Open access database) 169
8 BMJ Journals Online 215
9 Clinical Evidence 149
10 Clinical Key 408
11 The Cochrane Library 175
12 DOAJ (Directory of Open Access Journal) 130
13 Embase (Ovid) 4
14 Free Medical Journals (Open access journal) 124
15 Hindawi Publishing Corporation (Open access journal) 123
16 The JAMA Network 138
17 Journal Citation Reports (JCR) 271
18 Karger Onlines Journal 258
19 MEDLINE (Ovid) 1950 - 156
20 MedlinePlus (Open access database) 152
21 Ovid (Prince of Songkla University) 193
22 Oxford Journals (Medicine & Health) 503
23 ProQuest Ebook Central 12
24 ProQuest Nursing & Allied Health Premium 249
25 PSU Knowledge Bank 203
26 PubMed (Open access database) 667
27 PubMed Central (PMC) (Open access journal) 228
28 Science Direct 245
29 SCOPUS 276
30 SpringerLink 181
31 Thieme E- journals 146
32 Union Catalog of Thailand 407
33 UpToDate 583
34 Web of Science 226
35 Wiley Online Library 188
36 ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ 193
37 คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย 266
38 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online 330
39 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย ไทย(ThaiLIS) 325