ที่ รายการ Hits
1 Academic Search Ultimate (EBSCOhost) 84
2 Access Emergency Medicine 52
3 Access Medicine 181
4 AMBOSS (Subscribed 500 accounts only : Individual Login) 8
5 Best Practice 78
6 BioMed Central (Open access database) 55
7 BMJ Journals Online 73
8 Clinical Evidence 52
9 Clinical Key 138
10 The Cochrane Library 58
11 DOAJ (Directory of Open Access Journal) 36
12 Embase 20
13 Free Medical Journals (Open access journal) 42
14 Hindawi Publishing Corporation (Open access journal) 37
15 The JAMA Network 45
16 Journal Citation Reports (JCR) 55
17 Karger Onlines Journal 95
18 MEDLINE (Ovid) 1950 - 49
19 MedlinePlus (Open access database) 41
20 Nature Publishing Group 46
21 Ovid (Prince of Songkla University) 70
22 Oxford Journals (Medicine & Health) 193
23 ProQuest Nursing & Allied Health Source 80
24 PSU Knowledge Bank 69
25 PubMed (Open access database) 207
26 PubMed Central (PMC) (Open access journal) 64
27 Science Direct 69
28 SCOPUS 94
29 SpringerLink 54
30 Thieme E- journals 55
31 Union Catalog of Thailand 74
32 UpToDate 229
33 Wiley Online Library 64
34 ข้อมูลภาคใต้ 60
35 คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย 92
36 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online 126
37 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย ไทย(ThaiLIS) 90