ที่ รายการ Hits
1 Academic Search Ultimate (EBSCOhost) 2093
2 Access Emergency Medicine 2080
3 Access Medicine 2102
4 Access Surgery 2076
5 AMBOSS (Subscribed 650 accounts only : Use PSU email login) 2087
6 APA PsycINFO (Ovid) 2079
7 BMJ Best Practice 2085
8 BMJ Journals Online 2080
9 BioMed Central (Open access database) 2087
10 Clinical Evidence 2081
11 Clinical Key 2089
12 The Cochrane Library 2093
13 DOAJ (Directory of Open Access Journal) 2079
14 Embase (Ovid) 2089
15 Free Medical Journals (Open access journal) 2080
16 Hindawi Publishing Corporation (Open access journal) 2093
17 JAMA Network 2091
18 Journal Citation Reports (JCR) 2079
19 Karger Onlines Journal 2089
20 MEDLINE 1946 - 2082
21 Neurosurgical Atlas 2195
22 Ovid (Prince of Songkla University) 2083
23 Oxford Journals (Medicine & Health) 2135
24 ProQuest Ebook Central 2088
25 PSU Knowledge Bank 2085
26 PubMed (Open access database) 2101
27 PubMed Central (PMC) (Open access journal) 2090
28 Science Direct 2094
29 SCOPUS 2093
30 SpringerLink 2088
31 Thieme E- journals 2096
32 Union Catalog of Thailand 2091
33 UpToDate 2102
34 Web of Science 2086
35 Wiley Online Library 2097
36 คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย 2120
37 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online 2084
38 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย ไทย(ThaiLIS) 2107