ที่ รายการ Hits
1 Academic Search Ultimate (EBSCOhost) 308
2 Access Emergency Medicine 185
3 Access Medicine 380
4 AMBOSS (Subscribed 550 accounts only : Individual Login) 134
5 APA PsycINFO 13
6 Best Practice 211
7 BioMed Central (Open access database) 189
8 BMJ Journals Online 229
9 Clinical Evidence 276
10 Clinical Key 443
11 The Cochrane Library 196
12 DOAJ (Directory of Open Access Journal) 145
13 Embase (Ovid) 33
14 Free Medical Journals (Open access journal) 139
15 Hindawi Publishing Corporation (Open access journal) 140
16 The JAMA Network 159
17 Journal Citation Reports (JCR) 309
18 Karger Onlines Journal 276
19 MEDLINE (Ovid) 1950 - 179
20 MedlinePlus (Open access database) 168
21 Ovid (Prince of Songkla University) 215
22 Oxford Journals (Medicine & Health) 601
23 ProQuest Ebook Central 24
24 ProQuest Nursing & Allied Health Premium 280
25 PSU Knowledge Bank 219
26 PubMed (Open access database) 790
27 PubMed Central (PMC) (Open access journal) 254
28 Science Direct 272
29 SCOPUS 307
30 SpringerLink 205
31 Thieme E- journals 169
32 Union Catalog of Thailand 523
33 UpToDate 637
34 Web of Science 273
35 Wiley Online Library 216
36 ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ 209
37 คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย 317
38 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online 356
39 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย ไทย(ThaiLIS) 394