ที่ รายการ Hits
1 Academic Search Complete (EBSCOhost) 27
2 Access Medicine 34
3 Best Practice 17
4 BioMed Central (Open access database) 12
5 BMJ Journals Online 18
6 CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) (EBSCOhost) 35
7 Clinical Evidence 18
8 Clinical Key 44
9 The Cochrane Library 23
10 Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS) 17
11 DOAJ (Directory of Open Access Journal) 15
12 EndNote Web 15
13 Free Medical Journals (Open access journal) 14
14 Hindawi Publishing Corporation (Open access journal) 15
15 The JAMA Network 17
16 Karger Onlines Journal 12
17 MEDLINE (Ovid) 1950 - 18
18 MedlinePlus (Open access database) 16
19 Nature Publishing Group 15
20 Ovid (Prince of Songkla University) 24
21 Oxford Journals (Medicine & Health) 43
22 ProQuest Dissertations & Theses 21
23 ProQuest Nursing & Allied Health Source 27
24 PSU Knowledge Bank 17
25 PubMed (Open access database) 84
26 PubMed Central (PMC) (Open access journal) 30
27 Science Direct 30
28 SCOPUS 29
29 SpringerLink 15
30 Thai Index Medicus. Chulalongkorn University 114
31 Thai Medical Index. Siriraj Medical Library 90
32 Thai Nursing Index Journal Database 28299
33 Thieme E- journals 12
34 Thieme MedOne Education 12
35 Union Catalog of Thailand 10
36 UpToDate 52
37 USMLEasy 19
38 Web of Science 25
39 Wiley Online Library 16
40 ข้อมูลภาคใต้ 15
41 คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย 15
42 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online 14
43 ฐานข้อมูลสมุนไพร 13
44 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย ไทย(ThaiLIS) 15