ที่ รายการ Hits
1 Academic Search Ultimate (EBSCOhost) 198
2 Access Emergency Medicine 141
3 Access Medicine 323
4 AMBOSS (Subscribed 550 accounts only : Individual Login) 87
5 Best Practice 162
6 BioMed Central (Open access database) 141
7 BMJ Journals Online 183
8 Clinical Evidence 125
9 Clinical Key 364
10 The Cochrane Library 153
11 DOAJ (Directory of Open Access Journal) 109
12 Embase 135
13 Free Medical Journals (Open access journal) 108
14 Hindawi Publishing Corporation (Open access journal) 104
15 The JAMA Network 119
16 Journal Citation Reports (JCR) 214
17 Karger Onlines Journal 221
18 MEDLINE (Ovid) 1950 - 128
19 MedlinePlus (Open access database) 126
20 Ovid (Prince of Songkla University) 167
21 Oxford Journals (Medicine & Health) 387
22 ProQuest Nursing & Allied Health Source 220
23 PSU Knowledge Bank 185
24 PubMed (Open access database) 552
25 PubMed Central (PMC) (Open access journal) 187
26 Science Direct 216
27 SCOPUS 244
28 SpringerLink 153
29 Thieme E- journals 132
30 Union Catalog of Thailand 247
31 UpToDate 527
32 Web of Science 71
33 Wiley Online Library 164
34 ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ 158
35 คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย 230
36 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online 277
37 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย ไทย(ThaiLIS) 258