ที่
ฐานข้อมูล E-Books
Hits
1
247
2
298
3
165
4
256
5
190
6
161
7
192
8
191
9
179
10
129

ClinicalKey
**User ต้อง Register กำหนด Personalized U/P เพื่ออ่าน Chapter’s PDF และเพื่อเข้าใช้ จากภายนอก (Remote Access) โดยใช้ email@psu.ac.th หรือ @medicine.psu.ac.th เท่านั้น

Pre-Clinical

ที่
E-Books by Subjects
Hits
1
161
2
145
3
188
4
142
5
137
6
160
7
130
8
129
9
142
10
132
11
163
12
158

Clinical

ที่
E-Books by Subjects
Hits
1
179
2
132
3
151
4
126
5
149
6
152
7
136
8
121
9
114
10
134
11
125
12
140
13
145
14
125
15
112
16
130
17
139
18
119
19
121
20
157
21
144
22
160
23
295
24
123
25
143
26
190
27
134
28
181
29
108
30
111
31
168
32
114
33
105
34
123
35
115
36
394
37
140