ที่
ฐานข้อมูล E-Books
Hits
1
511
2
518
3
117
4
230
5
551
6
303
7
249
8
282
9
274
10
256
11
218

ClinicalKey
**User ต้อง Register กำหนด Personalized U/P เพื่ออ่าน Chapter’s PDF และเพื่อเข้าใช้ จากภายนอก (Remote Access) โดยใช้ email@psu.ac.th หรือ @medicine.psu.ac.th เท่านั้น

Pre-Clinical

ที่
E-Books by Subjects
Hits
1
218
2
242
3
285
4
212
5
183
6
221
7
170
8
213
9
176
10
228
11
221

Clinical

ที่
E-Books by Subjects
Hits
1
244
2
192
3
234
4
180
5
195
6
190
7
182
8
163
9
156
10
179
11
188
12
209
13
199
14
170
15
154
16
183
17
179
18
182
19
194
20
222
21
209
22
240
23
508
24
158
25
194
26
395
27
178
28
272
29
146
30
162
31
244
32
157
33
138
34
166
35
154
36
631
37
181