ที่
ฐานข้อมูล E-Books
Hits
1
313
2
371
3
39
4
192
5
359
6
233
7
200
8
244
9
227
10
208
11
168

ClinicalKey
**User ต้อง Register กำหนด Personalized U/P เพื่ออ่าน Chapter’s PDF และเพื่อเข้าใช้ จากภายนอก (Remote Access) โดยใช้ email@psu.ac.th หรือ @medicine.psu.ac.th เท่านั้น

Pre-Clinical

ที่
E-Books by Subjects
Hits
1
187
2
182
3
225
4
173
5
162
6
189
7
152
8
174
9
153
10
195
11
188

Clinical

ที่
E-Books by Subjects
Hits
1
210
2
161
3
193
4
156
5
169
6
173
7
161
8
144
9
134
10
152
11
146
12
163
13
169
14
150
15
131
16
157
17
158
18
153
19
147
20
184
21
184
22
208
23
415
24
143
25
172
26
239
27
153
28
226
29
126
30
136
31
195
32
136
33
124
34
144
35
135
36
472
37
164