ที่
ฐานข้อมูล E-Books
Hits
1
213
2
262
3
146
4
221
5
172
6
139
7
173
8
177
9
161
10
116

ClinicalKey
**User ต้อง Register กำหนด Personalized U/P เพื่ออ่าน Chapter’s PDF และเพื่อเข้าใช้ จากภายนอก (Remote Access) โดยใช้ email@psu.ac.th หรือ @medicine.psu.ac.th เท่านั้น

Pre-Clinical

ที่
E-Books by Subjects
Hits
1
132
2
128
3
171
4
120
5
122
6
140
7
111
8
109
9
120
10
110
11
143
12
136

Clinical

ที่
E-Books by Subjects
Hits
1
160
2
112
3
122
4
105
5
131
6
120
7
115
8
99
9
100
10
116
11
109
12
117
13
115
14
107
15
89
16
112
17
120
18
100
19
106
20
129
21
115
22
141
23
246
24
104
25
118
26
161
27
114
28
146
29
93
30
92
31
149
32
94
33
85
34
100
35
87
36
354
37
106