ที่
ฐานข้อมูล E-Books
Hits
1
666
2
577
3
157
4
250
5
615
6
334
7
282
8
317
9
305
10
24
11
259

ClinicalKey
**User ต้อง Register กำหนด Personalized U/P เพื่ออ่าน Chapter’s PDF และเพื่อเข้าใช้ จากภายนอก (Remote Access) โดยใช้ email@psu.ac.th หรือ @medicine.psu.ac.th เท่านั้น

Pre-Clinical

ที่
E-Books by Subjects
Hits
1
232
2
259
3
301
4
230
5
198
6
237
7
188
8
232
9
191
10
247
11
242

Clinical

ที่
E-Books by Subjects
Hits
1
269
2
206
3
254
4
196
5
210
6
208
7
197
8
178
9
177
10
201
11
206
12
228
13
217
14
185
15
166
16
199
17
198
18
204
19
212
20
241
21
238
22
261
23
549
24
173
25
209
26
447
27
194
28
289
29
162
30
183
31
261
32
174
33
151
34
179
35
169
36
700
37
209