บริการขอเอกสารระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)

                 บริการขอเอกสารระหว่างห้องสมุด  เป็นบริการขอสำเนาเอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บทความในหนังสือ  บทความวารสาร  รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีในห้องสมุด  โดยขอจากห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศอื่นๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (WHO  SEAMIC)

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีในห้องสมุด โดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เช่น  ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Databases)   หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ที่ห้องสมุดบอกรับ

2.ตรวจสอบแหล่งที่มีเอกสารจาก ฐานข้อมูล Journal link http://www.journalink.or.th ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS)  ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  (Union Catalog of Thailand)

3.กรอกแบบฟอร์มขอเอกสารระหว่างห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า  พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ  หรือ ขอใช้บริการทางออนไลน์  ดังนี้

3.1 เข้าไปที่ http://lib.med.psu.ac.th/eservices/
3.2 เลือก Article Request / Inter Library Loan  บริการขอสำเนายทความวารสาร และขอเอกสารระหว่างห้องสมุด
3.3 อ่านรายละเอียดขอบเขตการขอใช้บริการ และ คลิกยอมรับเงือนไข
3.4 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอใช้บริการ เช่น ชื่อ นามสกุลผู้ขอใช้บริการ  ตำแหน่ง   คณะ
หมายเลขโทรศัพท์  E-mail รูปแบบเอกสารที่จัดส่ง  ชื่อเอกสารที่ต้องการขอ  เป็นต้น
3.5 เลือกประเภทของเอกสารที่ต้องการขอ เช่น บทความวารสาร หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์
3.6 คลิกที่  ส่งคำขอ
3.7 หลังจากที่ห้องสมุดได้รับคำขอเอกสารระหว่างห้องสมุดแล้วจะติดต่อแจ้งผลการขอ  และค่าใช้จ่ายกลับไปยังผู้ใช้บริการทาง E-mail
3.8 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบตำขอใช้บริการได้ตามขั้นตอนข้อ 1 และเลือก Check Request บริการตรวจสอบคำขอออนไลน์ และเลือก Check Article Request + Interlibrary Loan

4. ผู้ใช้บริการชำระเงินมัดจำค่าขอเอกสารที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

5. รอรับการแจ้งผลการขอเอกสารทางโทรศัพท์  หรือ E-mail

6. รับเอกสารที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  หรือ ทาง E-mail

มีปัญหาในการใช้บริการ ติดต่อ  :   เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7445 1179   หรือ  หมายเลขภายใน  1179
E - mail :   libmed.psu@gmail.com หรือ paprapat@medicine.psu.ac.th

****************************************************************************************************

   pub

   esevices
     
     

  

  

 

  

Visitor Counter mar 24, 14

1370730
Today
This Month
Last Month
All days
217
5634
5053
1370730

Online (15 minutes ago):6
6 guests

Your IP:3.235.137.159
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com