บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

            บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นบริการให้ยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน โดยใช้บัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ติดรหัสบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด  สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ใช้บัตรบุคลากร
ที่ออกโดยคณะที่ติดรหัสบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด

สิทธิการยืม

หนังสือ        ยืมได้   5  เล่ม   ระยะเวลา  14 วัน/เล่ม (ประเภทสมาชิก อาจารย์ ยืมได้ 30 วัน)

วารสาร        ยืมได้   3  เล่ม   ระยะเวลา  14 วัน/ เล่ม (วารสารเย็บเล่มไม่อนุญาตให้ยืมออก)

ซีดีวิชาการ  ยืมได้   3  แผ่น  ระยะเวลา 14 วัน/แผ่น

ระเบียบการยืม

1.ผู้ยืมต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืม และรับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในรายการยืมของตนเอง

2.ผู้ยืมสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้อีก 1 ครั้ง ยกเว้นกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศมีผู้จอง

3.ผู้ยืมไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ กรณีที่บัตรหมดอายุ หรือ ค้างค่าปรับเกิน 500 บาท

4.ไม่มอบบัตรสมาชิกของตนเอง หรือ บัตรที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกของตนเองให้ผู้อื่นนำมายืม

5.หากยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง  จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบห้องสมุด ในอัตราค่าปรับ  3  บาท/วัน/รายการ

6.กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย  หรือ สูญหาย  ผู้ยืมต้องชำระค่าชำรุดเสียหายหรือ ซื้อทดแทนตามระเบียบ
ของห้องสมุด

การจองหนังสือ (Hold)

         ผู้ ใช้บริการที่มีความประสงค์จะจองทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้อื่นยืมออกไป ก่อน โดยสามารถจองได้จากหน้าจอสืบทรัพยากรสารสนเทศ OPAC Search  หรือ http://opac-healthsci.psu.ac.th/ (การจองหนังสือ (Hold)  เพื่อให้ห้องสมุดจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศนั้นเมื่อได้รับคืน  ทั้งนี้ห้องสมุดจะจัดเก็บไว้ที่ตู้หนังสือจอง เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  เป็นเวลา 3  วัน (นับวันที่ถัดจากวันรับคืน)  เมื่อเกินกำหนดจะนำขึ้นชั้นบริการตามปกติ

การยืมหนังสือต่อ (Renew)

       ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศครบกำหนดส่ง และไม่มีผู้จองผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อ  (Renew)ได้อีก 1 ครั้ง โดยยืมต่อด้วยตนเองที่http://opac-healthsci.psu.ac.th/
  (คู่มือการยืมหนังสือต่อ (Renew)  ขอยืมต่อทางโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  โทร. 0 7445 1172  หรือหมายเลขภายใน 1172

*****************************************************************************************************************************

 

   pub

   esevices
     
     

  

  

 

  

Visitor Counter mar 24, 14

1370684
Today
This Month
Last Month
All days
201
5588
5053
1370684

Online (15 minutes ago):1
one guest

Your IP:3.235.137.159
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com