บริการตรวจสอบค่า Impact Factor (IF)  ปี 2018

    •    บริการตรวจสอบค่า Impact Factor (IF) ปี 2018 เป็นบริการตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสารระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล ISI Journal Citation Report (JCR) ขอใช้บริการได้ที่ http://lib.med.psu.ac.th/eservice/IF/

   มีปัญหาในการใช้บริการ ติดต่อ :  เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

   หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7445 1179 หรือ หมายเลขภายใน  1179

   E - mail : libmed.psu@gmail.com