คู่มือการ Renew Hold
         Search for Books, Journals in Library (Web OPAC)

opac2

                  >>> Journal Article Search<<<


   Single Search Service @ Prince of Songkla University

     
                 Keyword Title Author
       

-

ข่าวจากเว็บสำนักทรัพยากรเรียนรู้ฯ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2352 โทรสาร 0-7428-2398
 1. “บริการเสนอการจัดหาตำรา” สำหรับอาจารย์เท่านั้น >>คลิก<<

  วิธีการเสนอดังนี้

  1. เข้าไปที่ แบบเสนอการจัดหาตำรา จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ มุมบนทางขวามือ
  2. กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ด้วย PSU Passport เพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อการได้รับแจ้งเมื่อตำราที่ท่านสั่งซื้อมาถึงสำนักฯ แล้ว
  3. คลิกเมนูแถบบนที่ ข้อมูลสมาชิก (Patron)
  4. เลือกเมนูขวามือที่ แนะนำหนังสือ (Acquired Material)
  5. กรอกข้อมูลในช่อง ISBN ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
  6. กรอกเหตุผลการเสนอซื้อในช่อง เหตุผล (Reason)

         - สำนักฯ จะส่งรายการเสนอซื้อทั้งหมดไปยังคณะ/หน่วยงาน ทุกสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป เพื่อให้ผู้บริหารลงนามพิจารณาสั่งซื้อ

         - จากนั้นขอให้ทางคณะ/หน่วยงานส่งรายการสั่งซื้อดังกล่าว มายัง คุณสุดา พันธุสะ (ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ)

         - เริ่มการเสนอรายชื่อตำราเพื่อสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

         - เมื่อสำนักฯ ได้รับตัวเล่ม จะส่ง E-mail ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติแจ้งไปยังผู้เสนอสั่งซื้อ

   

  “เสนอชื่อหนังสือที่ต้องการให้หอสมุดจัดหา” สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป >>คลิก<<


 2.                                                                         ฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ ก.พ.อ. รับรอง ปี 2562
   
     Database Name Subject Area
  Search Guide
                  Web of Science General (Multidisciplinary)  Search Journal
                  Scopus General (Multidisciplinary) Search Journal
                  JSTOR Humanities/social science/Science   Search Journal 
                  Pubmed Medicine Search Journal
                  ERIC Education    Search Journal 
                  Project Muse Humanities/social science  Search Journal
                  MathSciNet Mathematics   Search Journal 
       
       

  To see a complete list of databases, use the Database Library.

  Ask a Librarian for further assistance.

 3.  

  ร่วมตอบคำถามตอนนี้  คลิก

  ลุ้นรับของรางวัล ได้แก่  First prize: Garmin Watch (1 winner)

                                              Consolation prizes: Mall Vouchers (5 winners)


 4. เสียงของผู้ใช้บริการ (VOC)

           สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ยินดีรับฟังเสียงของลูกค้า เพราะเสียงของลูกค้า คือ ข้อมูลความต้องการและความคิดเห็น

      ของผู้ใช้บริการห้องสมุด  เรายินดีนำข้อมูลเหล่านี้ มาปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกท่าน

   
     ส่งข้อร้องเรียน
                - แบบฟอร์มส่งข้อร้องเรียน
   
      สำรวจความต้องการ
                - สำรวจความคาดหวังและความต้องการบริการห้องสมุด
   
      ตอบกลับข้อร้องเรียน
                - ตอบกลับข้อร้องเรียน เรื่อง.....
                 - ตอบกลับข้อร้องเรียน เรื่อง.....
   

 5.