รายละเอียดผู้แนะนำหนังสือ


ชื่อ-สกุล (Name - Surname)    

สถานะ    บุคลากร    นักศึกษา     /   คณะแพทยศาสตร์

                 * อาจารย์ : ให้เสนอหนังสือที่ต้องการซื้อโดยผ่านทางภาควิชา

E-mail Address    /


รหัสนักศึกษา (ID Student)   /  ชั้นปี (Level)   *กรอกเฉพาะนักศึกษา


      รายละเอียดของหนังสือ

ชื่อหนังสือ (ฺBook Title)

ชื่อผู้แต่ง (Author)         

เลขประจำหนังสือ (ISBN)  /  ปีที่พิมพ์ (Year of Publication)

สำนักพิมพ์ (Publisher)        

 

กรุณากรอก รหัสตัวเลข หรือ ตัวอักษรให้ถูกต้อง ==>     9550