Book Recommendation บริการแนะนำหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด

สำหรับนักศึกษา และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ที่

ชื่อหนังสือ

วันที่

1
อย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็น
ตอบ : ขอบคุณที่ใช้บริการ
สถานะ : เสร็จสิ้น
25-8-2563
2
BOOK
ตอบ : ขอบคุณที่ใช้บริการ
สถานะ : ส่งคำขอ
24-8-2563
----------------
ชื่อ-สกุล (Name-Surname)

สถานะ


----------------

*กรอกเฉพาะนักศึกษาคณะแพทย์ฯ


----------------


----------------

กรุณาคลิกเลขห้าสิบสี่ เพื่อยืนยันการขอ
54 / 85 / 99

----------------

ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์